[BM] Koronavirus

Akhir-akhir ini, negara kita telah diserang oleh wabak Koronavirus-19 atau lebih dikenali sebagai KOVID-19. Sehingga kini, KOVID-19 telah menjangkiti lebih

November 23, 2020
Share

[Eng] Coronavirus

We currently live in an era where pandemic strikes due to the existence of the new virus called Coronavirus-19 or

November 12, 2020
Share

[BM] Apakah itu Anti-mikrob?

Perkataan anti-mikrob berasal daripada Bahasa Greek; anti (menentang), mikros (kecil), dan bios (kehidupan) dan ia merujuk kepada semua komponen yang

October 16, 2020
Share

[Eng] What is Anti-microbial?

The word anti-microbial was derived from the Greek words; anti (against), mikros (little), and bios (life) and it refers to

October 8, 2020
Share
Load more